Zajímavé odkazy
ČESKÝ ZÁLESÁK HRADEC KRÁLOVÉ
OBLASTNÍ SKUPINA AGILITY HRADEC KRÁLOVÉ
SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO
                                 VÝCHODOČESKÉHO KLUBU PŘÁTEL VOJENSKÉ TECHNIKYMĚSTO LETOHRAD