Sdružení pro Letohradsko

vydává v souladu se svými stanovami bod.4 tuto

 

ZAKLÁDACÍ LISTINU

pro organizační složku

ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY

I.

Zakladatel

Název a sídlo zakladatele: Sdružení pro Letohradsko, Buzulucká 521, 561 51 Letohrad

II.

Název a sídlo organizační složky

Název organizační složky : ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY

Sídlo organizační složky: Buzulucká 521, 561 51 Letohrad

Organizačně právní forma : organizační složka občanského sdružení

III.

Vymezení účelu a předmětu činnosti

ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY se zakládá za účelem organizace práce s dětmi a mládeží se zaměřením na ochranu a obnovu přírody a jejich výchova k psychické a fyzické odolnosti, odvaze a samostatnosti, organizace celoročních pobytů v přírodě.

IV.

Právní subjektivita

ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY má vlastní právní subjektivitu a to s účinností dnem přidělení IČO Českým statistickým úřadem

IV.

Závěrečné ustanovení

ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY byl zřízen dne 04.06.2002. ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY se řídí stanovami zakladatele, které jsou nedílnou součástí této zakládací listiny. Tato zakládací listina je platná dnem 04.06.2002. Tato zakládací listina byla zpracována ve třech výtiscích

1x Sdružení pro Letohradsko - zakladatel, 1x ČESKÝ ZÁLESÁK ORLICKÉ HORY - organizační složka, 1x Český statistický úřad.

V Letohradě dne 04.06.2002

 

 

                Petr Fiala Ing.                                                                                                     Zdeňek Maixner

Předseda Sdružení pro Letohradsko                                                                   místopředseda Sdružení pro Letohradsko